Ziekenhuis Lelystad, van MC Zuiderzee naar St Jansdal: 5 jaar later

De Stentor en De Volkskrant maakten de stand van zaken op 5 jaar nadat het MC Zuiderzee verdween en St Jansdal de ziekenhuisvoorziening overnam. Hermien Roddenhof (Stichting Behoud Ziekenhuiszorg), Herman Linzel (vice-voorzitter FPF) en Martine Visser (voorzitter FPF) werden door journalisten van beide kranten geïnterviewd.

Ze vertelden, dat het enerzijds nog steeds een gemis is om bijvoorbeeld geen eigen SEH meer in Lelystad te hebben. Maar ze zijn ook dankbaar voor wat St Jansdal heeft neergezet aan ziekenhuiszorg: poliklinieken voor alle veelvoorkomende aandoeningen, een spoedpoli, veel planbare operaties, diagnostiek en kortdurende ziekenhuisopnames. En daarnaast is er ook meer samenwerking met andere zorgpartijen ontstaan. Bijvoorbeeld met het prachtige initiatief van WZF, Coloriet en St Jansdal om een tijdelijk verblijf genaamd Getijde in het ziekenhuis in te richten. Ouderen en chronisch zieken die (even) niet zelfstandig thuis kunnen zijn, kunnen er terecht voor of na een ingreep of voor diagnostiek en observatie. Dat soort initiatieven moeten we verder versterken. Zo kan ook in de toekomst 90% van de zorg gewoon in de eigen omgeving plaats vinden.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!