testpagina

we gaan vandaag leren hoe we met de site omgaan

en dat gaan goed doen

titel 1

titel 2

titel 3

titel 4

Verslag FPF vergadering 28 mei 2018
Aanwezig: Martine, Jan, Herman ,Ruud en Maria
Afwezig met reden: Brechtje
Opening
Welkom een korte voorstelronde

Vaststellen agenda
Akkoord en twee extra punten: KVK en website

Verslag 7-3-2018: n.v.t.

Evaluatie symposium 4 april: acties t.b.v. Raad van Deelnemers
Symposium is een geslaagd evenement geweest. Tevredenheid is er over de
inhoudelijk kant door o.a. de goede lezing en over het bereikte doel van de FPF: organisaties een platform geven om hun cliëntbelangen kenbaar te maken.
Een snelle terugkoppeling is gewenst.
Afgesproken wordt dat Martine een samenvatting maakt van de inhoud van de flaps en dat Herman een conceptbrief opstelt, die verstuurd wordt naar alle deelnemers van het symposium en naar de organisaties die voor het symposium zijn uitgenodigd.
Als vervolg hierop wordt er in het najaar/begin winter een eerste Raad van Deelnemers overleg door ons georganiseerd.

PGO support impact prijs: vervolg wat gaan we ermee doen?
Met als uitgangspunt dat we binnen de kaders van de doelstellingen van de FPF blijven opereren en recht doen aan onze opdracht om voor organisaties in heel Flevoland een overkoepelende instantie te zijn, die de belangen van de driehoek “ Raad van Deelnemers,

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.