Terugkoppeling Symposium 19 oktober

Terugblik en vervolg
We waren erg blij met de opkomst op 19 oktober. Het was een enerverende middag. De opbrengsten van 19 oktober zijn gedeeld als input voor het opstellen van het regioplan. Maandag 13 november aanstaande willen wij hier een vervolg aan geven. Tijdens de bijeenkomst kunt u als inwoner samen met vertegenwoordiging van de teams die het regioplan schrijven in gesprek op basis van de thema’s zoals die gepresenteerd zijn.

Bijeenkomst 13 november
Mocht u interesse hebben, kunt u zich hier aanmelden. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 november van 18.30 uur tot 21.00 uur, in Lelystad (De exacte locatie volgt later).

Presentatie Jan-Luuk Hoff
De middag begon met een interessante presentatie door Jan-Luuk Hoff. Jan-Luuk Hoff is sinds 2019 werkzaam voor de RVS als senior adviseur. Hij focust zich inhoudelijk voornamelijk op  de ontwikkeling van zorgstelsels.

In zijn presentatie richtte hij zich onder andere op voorwaarden voor een duurzaam en adaptief zorgstelsel, waaronder de legitimiteit en rol van de burger. Ook hier is/was de boodschap: De stem van de burger bij beslissingen over het zorgaanbod is essentieel.

Participatiehub
De participatiehub Flevoland ondersteunt netwerken, organisaties en inwonersinitiatieven in Flevoland op het gebied van zorg en welzijn. Ze verbindt de netwerken en inwoners, patiënten en cliënten en brengt deze samen, omdat participatie van burgers en patiënten belangrijk is als er veranderingen komen in de organisatie van zorg en welzijn.

Om inwoners een krachtiger stem te geven in ontwikkelingen van zorg en welzijn nodigen wij jou uit. Wil jij als inwoner hierover meepraten? Meld je dan hier aan, je ontvangt dan automatisch eventuele uitnodigingen en de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!