Positief Gezond Almere

Op 12 juli jl. kwamen 10 zorg- en welzijnsorganisaties in Almere bijeen, waaronder de Flevolandse Patiëntenfederatie rondom het initiatief ‘Positief Gezond Almere’. Martine Visser zette namens de FPF een handtekening onder het convenant om samen de komende 5 jaar de zorg in betere samenwerking vorm te geven en daarbij ook de burger centraal te zetten.

In de periode 2023 – 2027 gaan de samenwerkende organisaties vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid werken aan de volgende doelen:

  • Samen met de inwoners naar behoefte hun veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid vergroten
  • Inwoners integraal en op de juiste plek met een passend aanbod helpen met hun hulpvraag
  • De druk op de zorg in Almere verminderen.

Deze plannen worden nu uitgewerkt in concrete voorstellen. Een eerste snelle toets van de plannen heeft een positief oordeel opgeleverd van de verzekeraars. Daarmee hoort Almere tot de koplopers in Nederland.

“Als Flevolandse Patiëntenfederatie kunnen wij op alle plannen invloed uitoefenen. We blijven erop hameren, dat er niet vanuit de zorginstelling gedacht moet worden, maar vanuit de patiënt,” aldus Martine Visser. “Samenwerking in de zorg en uitgaan van datgene wat bewoners sterker maakt zijn kernwaardes. We moeten de bewoners ook echt aan het woord laten en hun ervaringen met de zorg gebruiken om die zorg te verbeteren.”

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!