“Samenwerking is erg belangrijk”


Wim de Visser, Bestuurslid

Wim behoort volgens eigen zeggen tot de oudere generatie. Na 6 jaar in Afrika gewoond te hebben is hij in 1982 met zijn gezin op Urk komen wonen waar hij als huisarts in een verpleeghuis aan het werk is gegaan. In 2016 is Wim gestopt als huisarts en naar Tollebeek verhuisd. Wim is zorgverlener in hart en nieren en heeft naast het werk als huisarts altijd zorggerelateerde activiteiten gehad. Zo is hij actief in bijvoorbeeld een cliëntenraad en was hij betrokken bij de adviesraad sociaal domein op Urk. Toen de FPF een gezicht op Urk zocht heeft Wim die rol op zich genomen. Hij wil de uitdagingen die zich in de 1e en 2e lijn afspelen kenbaar maken en hier een gemeenschappelijke verantwoording van maken. Hij ziet het als een rol van de FPF om mee te denken in bijvoorbeeld medezeggenschapsraden, cliëntraden, adviesraden sociaal domein om ontwikkelingen die belangrijk zijn onder de aandacht te brengen bij (toekomstige) gebruikers. Als idealist schetst Wim een plaatje voor de toekomst van de FPF: Hij ziet een taak voor de FPF om goed te communiceren over de problemen die er zijn in de eerste lijn en om hier voorlichting over te geven. Om in gesprek te gaan en te blijven met alle niveaus. Wim geeft aan dat samenwerking hierin van groot belang is.

info@flevolandsepatientenfederatie.nl

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!