“Mijn persoonlijke aandacht gaat uit naar de laaggeletterde bewoners van Flevoland”


Peter Belgraver, Bestuurslid

Peter weet hoe de hazen lopen binnen de zorg geeft hij zelf aan. Peter heeft in diverse ziekenhuizen in Amsterdam gewerkt als verpleegkundige, was onderdeel van de ondernemersraad en is betrokken geweest bij een fusie van ziekenhuizen. Al sinds 1980 woont hij in Almere. Na zijn pensionering wilde Peter graag maatschappelijk actief blijven. Hij heeft zes jaar een rol gespeeld in de prostaatkankerstichting en is momenteel voorzitter van de cliëntenraad van de Zorggroep Almere. Via Herman Linzel is Peter betrokken geraakt bij de Flevolandse Patiëntenfederatie. Er zijn grote ontwikkelingen binnen de zorg gaande. Hierin ziet Peter grote verschillen tussen de steden in Flevoland en het platteland. Dit zou niet zo moeten zijn vindt Peter. Een overkoepelende partij zoals de FPF is nodig om sneller te kunnen acteren. In de toekomst wil Peter graag dat de FPF nog beter op de kaart komt bij de beleidsmakers en de overheid. Zijn persoonlijke aandacht gaat uit naar de laaggeletterde bewoners van Flevoland. Dit is een grote groep mensen voor wie het ingewikkeld is om de informatie te snappen die aangeboden wordt. Hij zou graag willen dat de informatie duidelijker uitgelegd wordt en dat de weg naar het vinden van informatie makkelijker wordt.

info@flevolandsepatientenfederatie.nl

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!