“Samen met anderen werken inspireert mij”


André Phiferons, Bestuurslid

Een geboren en getogen Brabander, die voor een tijdelijke opdracht naar Lelystad kwam (woningcorporaties fuseren tot Centrada) en uiteindelijk al weer 23 jaar in Flevoland woont.

De afgelopen jaren ervaring opgedaan bij diverse maatschappelijke organisaties. Ik help bij van droom naar daad, geef graag nieuwe initiatieven vorm en leid graag verandertrajecten zonder de mens uit het oog te verliezen. Samen met anderen werken inspireert mij. Ik hou van een constructieve werksfeer van betrokkenheid en vertrouwen en zoek de verbinding op.

Na het opzetten van de Flora experience (over dementie) op de Floriade, zet ik mij als voorzitter van Alzheimer Flevoland in voor de belangen van mensen met dementie. Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie! Op de korte termijn betekent dat dat we ons vooral richten op een beter leven voor mensen met dementie. Aandacht in het dagelijkse leven voor wonen, zorg en vooral welzijn.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Flevoland de komende jaren fors zal groeien. Dat betekent ook een forse groei van de zorg- en welzijnsvraag. Tegelijkertijd zal het tekort aan personeel, zoals huisartsen, verplegend personeel etc. alleen maar toenemen. De verwachting is dat dit capaciteitstekort structureel is. De beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van goede zorg is dus niet meer vanzelfsprekend.

Deze ontwikkelingen vragen om actie. Met het sluiten van het IZA akkoord, het vaststellen van het WoZo programma, GALA en woondeals heeft de overheid de kaders aangegeven. De rol van de zorg verandert: focus op gezondheid, preventie, op meer eigen verantwoordelijkheid, met een grotere rol voor technologie, mantelzorg en vrijwilligers en inzet op positieve gezondheid. De belangrijkste succesfactor is daarbij of er een respectvolle samenwerking tussen professionals en de familie, vrijwilliger en mantelzorger kan worden gerealiseerd. Die op basis van gelijkwaardigheid,  betrokkenheid en vertrouwen kennis en ervaring kunnen delen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en welzijnstaken voor kwetsbaren (ouderen).

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie structuur en governance van de maatschappelijke organisaties. Maar ook gevolgen voor participatie van patiëntenorganisatie. Met het oog op de belangen van patiëntenorganisaties vraagt dit om een vereniging van belangen: vergaande samenwerking van patiëntenverenigingen: een leuke uitdaging voor de FPF.

info@flevolandsepatientenfederatie.nl

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!