Persbericht n.a.v. faillissement Zuiderzeeziekenhuis

Lelystad, 25-10-2018  Persbericht Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) n.a.v. faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

De Flevolandse Patiëntenfederatie is geschokt over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de opvang en behandeling van de patiënten in Lelystad. Het is verbazingwekkend dat de eigenaren MC IJsselmeerziekenhuizen het zover hebben laten komen.

De sluiting van het ziekenhuis is voor de Flevolandse Patiëntenfederatie onaanvaardbaar. Aanrijtijden voor ambulances naar de omliggende ziekenhuizen mogen dan nog net binnen de door de landelijke overheid vastgestelde norm liggen, maar blijken in de praktijk door de uitgestrektheid van het gebied nogal eens niet haalbaar. De langere aanrijtijden en de daarmee gepaard gaande verminderde beschikbaarheid van ambulances kunnen tot levensbedreigende situaties leiden.
Ook voor patiënten en hun naasten, ouderen en mensen met een beperking, ouders en kinderen die op eigen of openbaar vervoer zijn aangewezen zijn de fors langere reistijden een te grote belasting soms ook financieel. Voor het personeel dat zich altijd loyaal heeft ingezet voor het voortbestaan van het Zuiderzeeziekenhuis is de gang van zaken een hard gelag. Voor hen moet op korte termijn duidelijkheid komen over hoe de continuïteit van het ziekenhuis wordt gewaarborgd. Het behoud van alle medewerkers van het ziekenhuis is van groot belang voor de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De gezondheidszorg is een publieke voorziening die niet kan en mag worden overgelaten aan de regels van de marktwerking. Voor de continuïteit van de ziekenhuiszorg in Flevoland is samenwerking en samenhang met de overige zorgvoorzieningen op regionaal niveau een voorwaarde. Alleen zo kunnen de inwoners ook op lagere termijn in deze regio van de noodzakelijke zorg verzekerd zijn.

De Patiëntenfederatie is van mening dat in het licht van het vertrouwen van de inwoners van de provincie Flevoland in het aanbod van zorg het van belang is dat zij op korte termijn betrokken wordt bij de dialoog met financiers en aanbieders over een toekomstbestendige integrale en samenhangende gezondheidszorg in onze regio.

Voor nadere inlichtingen: Herman Linzel, vice -voorzitter FPF
tel: 06 10558764

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.