Partners

Partnerorganisaties (lokale en regionale patiëntenvertegenwoordigers)

Stichting Alzheimer Nederland / afdeling Flevoland

Alzheimer Nederland zet zich in voor een beter leven met dementie en een toekomst zonder dementie.

www.alzheimer-nederland.nl

Vereniging Hersenletsel Nederland / afedling Flevoland

Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

www.hersenletsel.nl

Centrale Cliëntenraad Zorggroep Almere

Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht in één van de woonzorgcentra. Zorggroep Almere biedt zorg en behandeling in alle fasen van het leven. www.zorggroep-almere.nl

Stichting Cliënten Perspectief GGZ Flevoland (CLIP-GGZ)

CLIP is er voor iedereen in Flevoland die vragen heeft over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang en psychiatrie. www.clipggz.nl

Professionele partners

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan een gezond Nederland. De krachtenbundeling leidt in steden, dorpen, wijken en buurten tot initiatieven die de gezondheid van inwoners verbeteren, de kwaliteit van de zorg verhogen en de zorgkosten verlagen. Zo werken we samen aan de individuele zorgbehoefte, met oog voor de kwaliteit van leven. www.zilverenkruis.nl

Flever

Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Flever zet zich in Flevoland in om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen.  www.flever.nl

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!