Over ons

Als voorzitter van de patiëntenvereniging hersenletsel kwam Herman Linzel Jan Sier tegen, voorzitter van Alzheimer Nederland. Samen spraken ze de wens uit dat ze graag ‘een deuk in een pakje boter’ zouden willen slaan. Dit om aan te sturen tot meer samenhang en samenwerking over de schotten tussen sociaal domein en zorg en hierbij het belang van de Flevolander centraal te zetten. Ruud Schaap sloot zich aan bij het bestuur en zo werd de FPF een feit. Op 21 september 2017 hebben zij zich op de wereld Alzheimer dag gepresenteerd, nu alweer bijna 5 jaar geleden. Martine Visser heeft zich al snel aangesloten bij de FPF, in de rol van onafhankelijk voorzitter. De FPF heeft in 2018 de juryprijs gewonnen voor de ‘Impact met patiëntenperspectief’-prijsvraag van PGO-support.

De FPF verbetert de kwaliteit van zorg in Flevoland door het belang van de patiënt en diens mantelzorgers te behartigen in gesprekken met financiers en zorgaanbieders. De FPF voert het gesprek over onderwerpen die over schotten in zorg en welzijn heen gaan.

Wie zijn wij?

Cliënten- en patiëntenorganisaties zijn vaak georganiseerd op basis van een bepaalde aandoening of de rol die ze hebben bij een specifieke aanbieder van zorg. Ze zorgen voor lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belangen van hun achterban. Terwijl het steeds meer gaat om de samenwerking, want er zijn veel situaties die om een gezamenlijke aanpak vragen. Dat is waar de Flevolandse Patiëntenfederatie zich voor inzet.

De juiste zorg op de juiste plek

De demografische ontwikkelingen in Flevoland, het zorgvuldig omgaan met de beperkte maatschappelijke gelden en het dreigend te kort een professionele hulpverleners vragen om meer samenhang en samenwerking tussen sociaal domein en zorg. Alleen zo kunnen we de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Vanuit die holistische kijk op het burger/cliënt/patiënt belang wil de Flevolandse Patiëntenfederatie innovatief en toekomstbestendig invulling geven.  Samen met de regionale aanbieders van wonen, welzijn en zorg en de financiers, zorgverzekeraars en Flevolandse gemeenten.

Krachten bundelen

De Flevolandse Patiëntenfederatie wil op regionaal niveau de krachten bundelen met de Raad van Deelnemers waarvan cliënten-, patiënten- en adviesraden sociaal domein in Flevoland lid kunnen zijn. Zo kunnen deze organisaties mede vorm geven aan het te voeren beleid.

Het bestuur

Het bestuur van de Flevolandse Patiënten Federatie bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de drie FPF- adviesraden NOP/Urk, Lelystad/Dronten en Almere. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!