Openbare consultatie sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Reactie van de FPFMet de sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren afspraken maken over nieuwe (regionale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere betaaltitels. We denken dat met een sectoroverstijgende betaaltitel meer ruimte ontstaat om zorg over de lijnen en schotten heen te organiseren en te betalen.De Nederlandse Zorgautoriteit, de Nzi, heeft partijen in de zorg gevraagd wat zij vinden van deze nieuwe mogelijk om de zorg boven de huidige financiële schotten mogelijk te maken.

Gezien de doelstellingen van de FPF zijn wij er blij mee als zo’n vorm van financiering op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Wij hebben daar dan ook positief op gereageerd. Het zou de mogelijkheid vergroten om patiënten met complexe zorg langer in hun eigen omgeving te kunnen behandelen en verzorgen. De specialist aan huis heeft zo ook een betaaltitel

Een tweede mogelijke verbetering is de zorg voor ggz patiënt die thuis wordt begeleid, maar ook behandeling behoeft. Hier zijn vaak ook wringende raakvlakken met de WMO.
Digitale innovaties, de silo’s overstijgend, krijgen een grotere kans.
Maar in de toelichting hebben we ook aangegeven dat misschien is één financieringssysteem voor cure en care samen een betere optie. De kans op samenhang en samenwerking over de schotten heen in de wijk zonder de discussie over wie wat betaalt zou voor professional en patiënt een hele verbetering zijn. In Lelystad zoeken we naar oplossingen nu het Ziekenhuis daar is verdwenen en er geen 24/7 opvang meer is. Een tijdelijk verblijf opvang voor chronische en oudere patiënten in hun eigen omgeving, meer dan een ELV-bed, zou een oplossing zijn voor de opvulling van het gat in de zorg. De realisatie wordt bemoeilijkt door financiële obstakels. Het samenvoegen van geriatrische en specialistische revalidatie in het tijdelijk verblijf kan met deze betaaltitel ook gestimuleerd worden. En daarmee wordt het draagvlak onder het tijdelijk verblijf vergroot. Huisarts en specialist ouderenzorg moeten hier het voortouw in kunnen nemen. Specialisten zouden zo nodig er een consult moeten kunnen doen.

Een risico is dat er weer een betaaltitel bij komt. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger. Dus hebben we in onze toelichting nogmaals benadrukt dat een betaaltitel voor cure en care samen toekomstbestendiger zou kunnen blijken te zijn.

Juni 2021

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.