Meer afspraken nodig in contracten over verplaatsen zorg.

De FPF is blij met de opmerkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De NZa constateert na onderzoek dat het aantal afspraken dat dit en vorig jaar is gemaakt over het verplaatsen, vervangen en voorkomen van medisch-specialistische zorg beperkt is. In de contracten ziet de zorgautoriteit vooral afspraken op hoofdlijnen en met een financiële focus.

In de Monitor medisch-specialistische zorg 2021 geeft de NZa wel een verklaring: covid-19. “Daardoor is de aandacht in de contractering is verschoven naar de (financiële) continuïteit van zorgaanbieders. Wel constateren wij dat er meer aandacht is voor (regionale) samenwerking, digitalisering van zorg en gepast gebruik (ZE&GG).”

Ook nam de inzet van transformatiegelden toe, ziet de NZa. Desondanks wordt een groot deel van de transformatiegelden nog niet benut. Ziekenhuizen ervaren het aanvraagproces en randvoorwaarden van zorgverzekeraars als belemmerend, constateert de toezichthouder.

Passende zorg

Een van de aanbevelingen van de NZa is dat het tempo van de transformatieafspraken moet worden versneld: “Er moet gezamenlijk invulling worden gegeven aan de randvoorwaarden voor passende zorg. De beweging naar passende zorg vergt een gezamenlijke inspanning. Dit vraagt van alle partijen het tonen van lef, leiderschap en inzet van gelijkgerichtheid.” 

Transformatie

Verder moedigt de NZa zorgaanbieders aan om (meer) baanbrekende ideeën te initiëren die de transformatie van zorg faciliteren: “Wij bevelen zorgverzekeraars aan om naast de kritische beoordeling van plannen hierin ook mee te denken. Vervolgens is het van belang om (transformatie)afspraken nog beter contractueel vast te leggen.”

https://www.skipr.nl/nieuws/meer-afspraken-nodig-in-contracten-over-verplaatsen-zorg/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.