Martine Visser spreekt op symposium VWS

Van Regiobeeld naar Regioplan. Dat was het thema van een groot landelijk symposium voor zorgaanbieders, dat het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten organiseerden op 4 juli in Utrecht. Voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie, Martine Visser, mocht tijdens de dag een presentatie geven over hoe we in Flevoland de afgelopen jaren vorm hebben gegeven aan burger- en patiëntenparticipatie op regionaal niveau. De FPF wordt gezien als een voorbeeld van hoe het op meer plekken in Nederland zou kunnen.

Martine Visser bracht in, hoe belangrijk het is om bij het maken van plannen voor het zorglandschap van de toekomst (de zogenaamde Regioplannen) nadrukkelijk gebruik te maken van lokale en regionale patiënten en inwonersperspectieven.

In Nederland is regionale patiëntenvertegenwoordiging nergens geborgd, terwijl juist op dit niveau belangrijke keuzes worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag waar wel of niet ziekenhuiszorg en spoedzorg aanwezig blijft en hoe om te gaan met het tekort aan huisartsenzorg en wijkverpleging. En als we de zorg houdbaar willen houden voor de lange termijn, dan zal er meer samenhang moeten komen tussen de inzet van gemeente en van verzekeraars rond wonen, welzijn en zorg. Anders kunnen we de enorme stijgende zorgvraag in combinatie met tekort aan arbeidskrachten echt niet meer voor elkaar krijgen. Daarom pleitte Visser voor meer landelijke ondersteuning van regionale patiëntenorganisaties zoals de FPF. Een goede voorzet voor een landelijk plan is gegeven door PGO support in hun rapport in opdracht van VWS ‘Van knelpunt naar knooppunt’.

Er werden veel vragen gesteld vanuit regio’s waar nog geen regionale patiëntenvertegenwoordiging aanwezig is. Hoe krijg je patiënten aan tafel, die ook mee kunnen praten over beleid, als er nog niets is geregeld? Eén van de antwoorden was: begin met de vertegenwoordigers die zich al met veel energie in de regio inzetten en kijk daarnaast naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld burgerpanels. Een aantal aanwezigen had in eigen regio ook al mooie ervaringen opgedaan, zoals in Twente en Zeeland. Het symposium was een mooie gelegenheid om het verhaal van de FPF ook landelijk uit te dragen.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!