Manifestatie 20 september 2017

MANIFESTATIE 20 SEPTEMBER 2017 NIEUWLANDERFGOED MUSEUM EN BATAVIA WERF.

Georganiseerd door Alzheimer Flevoland in samenwerking met Museum Lelystad het Nieuwe Land.

DOEL: een bijzondere dag bieden aan mensen met dementie en hun partners/ mantelzorgers, mensen met aangeboren hersenletsel en ouderen in het algemeen die wel een bijzondere dag kunnen gebruiken.

PARTNERS:  Museum het Nieuwe Land, de Bataviawerf, Alzheimer Nederland, afdeling Flevoland en stichting hersenletsel Flevoland.

Alzheimer Flevoland heeft het initiatief genomen om, na de herstart van het Alzheimer café in Lelystad waar alle multifunctionele accommodaties (MFA’s) in de stad aan meedoen, op Wereld Alzheimer Dag een dag te organiseren waar vele ouderen in Lelystad en ook andere Flevolanders iets aan hebben. Zo is het idee ontstaan om een gratis dagje naar het Museum het Nieuwe Land en de Bataviawerf aan te bieden aan een brede doelgroep die daar anders niet zo snel naar toe zal gaan vanwege bijvoorbeeld de financiële en ook lichamelijke en geestelijke beperkingen die veel ouderen hebben.

Het Museum en de Bataviawerf hebben dit warm ontvangen en willen veel vrijwilligers inzetten om alle bezoekers rond te leiden in het museum en op de Bataviawerf waar o.a.  oude ambachten zullen worden getoond. De rondleidingen zijn aangepast aan onze bezoekers en dat betekent: kleine groepen, overzichtelijk en duidelijk, toegankelijk en laagdrempelig, specifiek dus voor mensen met dementie of een niet-aangeboren-hersenletsel. Bij zo’n dag hoort dus ook een kopje koffie met koek en een broodje met koffie/thee. Daarnaast zijn er workshops als schilderen en zingen, gespreksgroepen a la het Alzheimer Café  over zorg en welzijn etc. Het museum heeft hiervoor 4  zalen ter beschikking gesteld.

Daarnaast zijn we met Angela Groothuizen in gesprek om een belangrijke bijdrage te leveren deze dag vanuit haar ervaringen rond dementie. Zij heeft laten weten hier graag aan mee te werken ook omdat zij een televisieprogramma maakt over dementie.

Wij streven er naar deze bijzondere dag in Lelystad te laten openen door wethouder Janneke Sparreboom. Daarvoor zijn er allerlei redenen: Lelystad bestaat 50 jaar en wil graag wat voor haar bewoners doen om hen daar in te laten meevieren. Lelystad staat een beleid voor waar allerlei mensen met welke ziekte of handicap dan ook kunnen blijven meedoen in de samenleving. En last but not least, Lelystad wil er ook zijn voor burgers uit de omgeving, andere Flevolanders die met een vergelijkbare problematiek leven: handicap, ziekte, eenzaamheid, een kleine portemonnee. Daarnaast gaat het museum het Nieuwe Land in 2017 concreet samenwerken met de Bataviawerf, waardoor dit 1 van de activiteiten wordt waaruit deze samenwerking blijkt.

Deze dag is alleen maar mogelijk door alle partijen die hier bijdragen aan willen en kunnen leveren zoals de musea, maar zeker ook ondernemers die hier aan financieel en anderszins willen bijdragen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, de gemeente Lelystad die op deze manier laat zien dat we staan voor een inclusieve samenleving, en de vele vrijwilligers die hier hun medewerking aan verlenen.

We gaan een bijzondere dag tegemoet! Tot 20 september 2017!

Wereld Alzheimer Dag

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag.

Deze internationale dag alarmeert overheden en beleidsbepalers over dementie als een ernstige gezondheidskwestie omdat de wereld vergrijst.

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij.

De ziekte Alzheimer is in 1910 vernoemd naar de Duitse arts Alois Alzheimer (14 juni 1864 – 19 december 1915). Hij beschreef in 1906 het ziektebeeld van zijn patiënte Auguste Deter. Zij had problemen met haar geheugen en na haar overlijden – op 56-jarige leeftijd – onderzocht Alzheimer haar hersenen. Naast atrofie (het verschrompelen van de hersenen) vond hij zogenoemde plaques (eiwitafzettingen) en tangles (kronkels), die nog steeds als karakteristiek gelden voor de naar hem vernoemde ziekte.

Alzheimer Nederland
Stichting Alzheimer Nederland helpt dementerende mensen en hun familie te leven met dementie. Met voorlichting en hulp aan patiënten, familie en directe verzorgers. Hierbij spelen de bijna vijftig regionale afdelingen en meer dan 1.500 vrijwilligers een belangrijke rol. Alzheimer Nederland behartigt collectieve belangen en subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.