Samenwerking huisartsen op wijkniveau

FPF blij met ontwikkeling samenwerking op wijkniveau tussen huisartsen en gemeente op wijkniveau en hoopt op navolging door andere gemeenten.

De huisartsenpraktijken in Almere en gemeente Almere gaan op wijkniveau nog beter samenwerken. Om die ambitie om te zetten in daden hebben Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg en farmacie van Zorggroep Almere en tevens voorzitter van de Regionale Huisartsenorganisatie Almere (ReHA), en Jacko van der Meulen, afdelingsmanager Zorg en Welzijn Gemeente Almere, op maandag 21 juni 2021 de Samenwerkingsagenda 2021/2022 ondertekend.

Deze samenwerkingsagenda is een gezamenlijke route en praktische uitwerking om problemen en vraagstukken die spelen in Almere samen aan te pakken.

https://www.zorggroep-almere.nl/nieuws/huisartsen-van-almere-en-gemeente-almere-samenwerkingsagenda-2021-2022/

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!