Steun voor doelstellingen FPF in NZa rapport Zvw 2020

Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zorgaanbieders en sociaal domein actiever samenwerken en regionaal maatwerk leveren. Passende zorg, zorg die bijdraagt aan het functioneren van de patiënt en de kwaliteit van leven, moet hierbij het uitgangspunt zijn. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijks samenvattend rapport over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgvraag stijgt, de betaalbaarheid knelt en er wordt een groot beroep gedaan op het zorgpersoneel. Niemand kan deze opgave alleen oplossen. Onderlinge samenwerking, waarbij de patiënt centraal staat, is hierbij cruciaal.

Regionale samenwerking en regionaal maatwerk, ook over de domeinen heen, is van belang om de zorg toegankelijk te houden. Waar dit niet vanzelf tot stand komt, moet de zorgverzekeraar samen met zorgkantoren en gemeentes de regierol pakken. Zij moeten zich inzetten voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgvormen, en tussen zorg uit het basispakket en zorg uit de andere domeinen.

Lees meer >

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!