Juryprijs voor Flevolandse Patiëntenfederatie

Ons initiatief wordt gewaardeerd en beloond.

Uit het juryrapport:

“Eén van de sterkste troeven bij lokale belangenbehartiging is samenwerking met andere organisatie. Er zijn vaak meer gedeelde belangen dan je denkt. De partijen gingen gezamenlijk de dialoog aan met de regionale aanbieders van zorg en welzijn én met financiers, zorgverzekeraars en gemeenten in Flevoland. Deze samenwerking dwars door de domeinen heen krijgt veel lof van de jury. Het is innovatief, mooi georganiseerd en een uitstekend voorbeeld van regionale Impact”.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.