Investeren in de sociale basis

In tijden van krimpende budgetten ligt bij de politieke beslissers de bezuinigingsreflex op de loer en is de neiging strakker te sturen. We zien het om ons heen gebeuren. En dat terwijl het juist broodnodig is om anders te sturen. Want sinds corona, maar ook sinds bijvoorbeeld de documentaire Klassen, de scheuren in Groningse huizen en de toeslagenaffaire, groeit bij veel instanties het besef dat te veel Nederlanders de overheid eerder ervaren als hun grootste vijand dan als een goeie vriend.

Anno 2021 leiden te veel Nederlanders een marginaal bestaan. Deels door verkeerde keuzes in een steeds ingewikkelder samenleving, maar zeker ook door overheidsbezuinigingen en omdat hun wieg simpelweg op de verkeerde plek heeft gestaan. Of zoals de Raad Volksgezondheid & Samenleving onlangs schreef: “Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil.”

Dat sluit naadloos aan bij wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2017 al vaststelde: “De overheid heeft soms te hoge verwachtingen van het doenvermogen van burgers.

In het dagblad Trouw van 3 juni 2021 werd melding gemaakt van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam). Er was een kaart van Nederland te zien van de sociale betrokkenheid in gemeenten op de schaal van 0 tot 1. Almere scoorde diep rood = 0, Lelystad 0,2 en de Noordoostpolder licht blauw + 0,45. Er is vast een en ander op dit onderzoek aan te merken, maar het stemt ook tot nadenken. Maken we wel in welzijn en zorg de goede keuzes? Moet het positief gezondheidsmodel niet veel meer leidend worden bij het gemeentelijk beleid?

Om het vertrouwen in de overheid terug te winnen zullen juist de gemeenten moeten investeren in de kwaliteit van de samenleving. Dat vraagt van de politiek om creatief na te denken hoe de beperkte maatschappelijke gelden duurzaam anders kunnen worden ingezet.

De in de afgelopen decennia ontstane scheuren in de sociale basis onder de samenleving vergen dringend herstel.

Herman Linzel, vice voorzitter FPF

Almere, 3-6-2021.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.