Goed bezochte bijeenkomst FPF Urk over de toekomst van de zorg op Urk

Donderdag 26 januari hield de afdeling Urk van de Flevolandse Patiëntenfederatie, de FPF, een zorgveldanalyse. Centraal stond de vraag hoe we een goed zorgaanbod behouden, nu het steeds moeilijker wordt om o.a. voldoende huisartsen en wijkverpleegkundigen te vinden. Waar moet in geïnvesteerd worden en wat moeten we niet meer doen?

Een gevarieerd gezelschap van geïnteresseerde burgers, raadsleden, een kandidaat statenlid, leden van de adviesraad sociaal domein, professionals uit de zorg en uit de gemeente en bestuursleden van de FPF Urk kwamen vorige week donderdag bij elkaar. Herman Linzel, oud-huisarts en vice-voorzitter van de FPF hield een inleiding. Linzel kon vanuit zijn ervaring gedurende 50 jaar in de Flevolandse zorg reflecteren op uitdagingen in de zorg van vandaag. Hij pleitte voor een actieve betrokkenheid van burgers bij hoe de zorg in hun eigen omgeving is georganiseerd. Daarnaast wilde hij meer samenwerking tussen organisaties en professionals die actief zijn op wonen, welzijn en zorg.

Na zijn inleiding volgde een levendige discussie tussen de aanwezigen over wat essentieel is voor de toekomst. Eén van de conclusies was, dat de menselijkheid voorop moet staan en niet de zorg als product moet worden gezien. Daarnaast werd geconstateerd, dat veel mensen die naar de huisarts gaan, geholpen kunnen worden door contact te leggen met welzijnsactiviteiten, al dan niet met hulp van vrijwilligers. Eenzaamheid, minder de deur uitkomen, depressie of financiële problemen leiden tot gezondheidsproblemen, maar er zijn vaak ook niet-medische oplossingen nodig en mogelijk. Dat gaat de huisarts helpen om meer tijd te hebben voor de echt medische problemen.

Overheden moeten samen optrekken om de zorg in de regio aantrekkelijk en bereikbaar te houden, inclusief de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg. En burgers, patiënten en mantelzorgers kunnen zelf ook veel actiever in gesprek met zorgorganisaties over wat belangrijk is en hoe de zorg beter kan worden georganiseerd.

De conclusie aan het eind van de avond was, dat er genoeg ideeën ter tafel waren gekomen, om later dit jaar een vervolg te gaan organiseren. Doel is dan om nog meer bewoners van Urk te betrekken bij dit belangrijke onderwerp, dat uiteindelijk iedereen raakt. Het is niet goed om achterover te leunen en te denken dat het blijft zoals het altijd geweest is. Daarvoor lopen de tekorten aan huisartsen en verpleegkundigen te snel op, terwijl de zorgvraag alleen maar stijgt. Het is beter als we op tijd als burgers met elkaar nadenken over een toekomstbestendige zorg. Wie geïnteresseerd is om meer hierover te weten of uitgenodigd te worden voor de volgende bijeenkomst, kan een mail sturen aan info@flevolandsepatiëntenfederatie.nl

Op 7 februari publiceerde het Urkerland nog een mooi artikel naar aanleiding van de bijeenkomst.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!