Flevolandse Patiëntenfederatie feliciteert zorgbestuurders met opening Getijde

Na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen misten veel Flevolanders hun vertrouwde ziekenhuis. Gelukkig kunnen mensen uit Flevoland dankzij St. Jansdal in het oude ziekenhuis weer terecht voor een behoorlijk compleet aanbod van ziekenhuiszorg met veel medisch specialistische spreekuren in de poli’s, een spoedpost, mogelijkheden voor onderzoek en scans en planbare operaties. Echter een voorziening met opnamemogelijkheid voor kwetsbare ouderen ontbrak nog. De FPF heeft hier in juli 2019 op aangedrongen. De patiëntenorganisatie pleitte toen voor een ‘nieuwe zorgkliniek’. Voorzitter Martine Visser is dan ook enorm verheugd, dat in een intensieve samenwerking tussen zorgorganisties WZF, Coloriet en St Jansdal op 8 december 2022 de voorziening Getijde kon worden geopend.

Tijdens de opening mocht Visser de bestuurders van de drie zorgorganisaties toespreken en bloemen overhandigen. Zij gaf aan zeer verheugd te zijn, dat vier jaar na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen er weer 7 dagen per week overnachtingsmogelijkheden zijn in het tijdelijk verblijf ‘Getijde’, speciaal voor mensen met een complexe zorgvraag.

Het ’tijdelijk verblijf’ is een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag. Een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod. Bovendien een die inspeelt op de – toekomstige – zorgvraag in de provincie. Door de vergrijzing, die in Flevoland hoger ligt dan in de rest van Nederland, neemt de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag de komende jaren enorm toe. De juiste zorg leveren op de juiste plek is een van de overwegingen bij het oprichten van het ‘tijdelijk verblijf’. “Ik ben heel blij dat deze hechte samenwerking tussen ziekenhuis, ouderenzorg en huisartsen concreet vorm heeft gekregen in het ‘tijdelijk verblijf’.” licht Relinde Weil (bestuurder ziekenhuis St Jansdal) toe. “Met elkaar hopen we hiermee een goede plek dichtbij huis, in Lelystad, te bieden voor een groep patiënten die anders in het ziekenhuis zou moeten worden opgenomen.” Regionale samenwerking om de beste zorg voor de inwoners van Lelystad, Dronten, Almere en Harderwijk te waarborgen.

Betere zorg voor ouderen

Bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken is de zorgvraag vaak complex. Een betere diagnostiek leidt tot betere en passende zorg voor cliënten en een juiste doorstroming van cliënten. Het ‘tijdelijk verblijf’ helpt hiermee de ziekenhuizen en ontlast de huisartsen bij het organiseren van tijdelijke opvang voor kwetsbare ouderen. Gezien de uiterst kwetsbare huisartsencapaciteit in de regio, een belangrijk aandachtspunt.

Cliënten verblijven kortdurend in het ‘tijdelijk verblijf’. In het ‘tijdelijk verblijf’ zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken welkom die 24/7 zorg nodig hebben, maar (nog) nergens anders naartoe kunnen. Of ouderen bij wie meer onderzoek gedaan moet worden om een juiste diagnose te stellen. Nu worden zij vaak uit nood opgenomen in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Ook ouderen die na ziekenhuisopname langer herstel nodig hebben voordat zij weer naar huis kunnen, kunnen terecht. In de periode dat zij in het ‘tijdelijk verblijf’ verblijven, wordt bekeken hoe het beste aan het herstel van de cliënt kan worden gewerkt en welke zorg eventueel thuis nodig is. ”Het is ongelooflijk waardevol als je voor de beste zorg de provincie niet meer uit hoeft, juist ook voor ouderen,” vertelt John Bos (voorzitter raad van bestuur Woonzorg Flevoland). “We willen onze oudere cliënten optimaal bedienen, huisartsen ontlasten en de beste zorg bieden. Ik vind deze samenwerking echt een stap voorwaarts, daarmee geven we perspectief aan de ouderenzorg in Flevoland.”

Expertise en samenwerking

Ziekenhuis St Jansdal zorgt voor de accommodatie, onderzoeksmogelijkheden en de medische geriatrische expertise. Coloriet en Woonzorg Flevoland zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de personele bezetting met zorgmedewerkers en behandelaren. Het ‘Tijdelijk verblijf’ in Lelystad is een unieke en op de toekomstgerichte samenwerking tussen de zorgpartners. Door optimale samenwerking tussen zorgprofessionals als medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen en het gebruik van de diagnostische voorzieningen van het ziekenhuis, wordt de kwaliteit van zorg in Flevoland op een hoger niveau gebracht. ”Met het ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad bieden we gezamenlijk een innovatieve, andere vorm van zorg aan ouderen in Flevoland”, vertelt Aukje Reinders (bestuurder van Coloriet). ”Als drie organisaties zijn we verheugd dat we in Lelystad een positieve invulling kunnen geven aan de zorg in Flevoland.”

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!