Symposium 4 april 2018


Verslag van het symposium gehouden op 4 april
Op 4 april j.l. organiseerde de Flevolandse Patiëntenfederatie in het provinciehuis in Lelystad het symposium met als titel ”Samen gezond in Flevoland”. Voor het symposium waren de vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenverenigingen en adviesraden op het sociaal domein, die actief zijn in één of meerdere gemeenten in Flevoland uitgenodigd. Veel organisaties hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven. Tot onze vreugde was het aantal deelnemers boven verwachting en daarvoor onze dank. Het geeft duidelijk aan, dat er een grote betrokkenheid is bij een sterkere stem van de patiënt.

Voor het hele verslag klik hier.

Symposium woensdag 4 april 2018

Woensdag 4 april 2018 wordt in het provinciehuis van Lelystad een symposium gehouden, waarbij aandacht wordt besteed aan de oprichting van de Raad van Deelnemers en de Raad van Advies. Tijdens dat symposium maakt u kennis met alle activiteiten die de Flevolandse Patiëntenfederatie in de nabije toekomst gaat organiseren. Het…

lees verder