De nieuwe zorgkliniek

Reactie FPF op rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’. Op 12 juli biedt minister Bruins het in opdracht van het ministerie van VWS onder leiding van Bas Leerink opgestelde rapport “Toekomstverkenning zorg in Flevoland” de Tweede kamer aan. Daarover is het afgelopen half jaar met veel betrokken partijen in de zorg…

lees verder

Persbericht n.a.v. faillissement Zuiderzeeziekenhuis

Lelystad, 25-10-2018  Persbericht Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) n.a.v. faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen De Flevolandse Patiëntenfederatie is geschokt over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de opvang en behandeling van de patiënten in Lelystad. Het is verbazingwekkend dat de eigenaren MC IJsselmeerziekenhuizen het zover hebben laten komen.…

lees verder

Zo werkt de zorg

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en neutrale feiten over de zorg. De zorg helder in beeld.…

lees verder

Juryprijs voor Flevolandse Patiëntenfederatie

Ons initiatief wordt gewaardeerd en beloond. Uit het juryrapport: “Eén van de sterkste troeven bij lokale belangenbehartiging is samenwerking met andere organisatie. Er zijn vaak meer gedeelde belangen dan je denkt. De partijen gingen gezamenlijk de dialoog aan met de regionale aanbieders van zorg en welzijn én met financiers, zorgverzekeraars…

lees verder

Symposium woensdag 4 april 2018

Woensdag 4 april 2018 wordt in het provinciehuis van Lelystad een symposium gehouden, waarbij aandacht wordt besteed aan de oprichting van de Raad van Deelnemers en de Raad van Advies. Tijdens dat symposium maakt u kennis met alle activiteiten die de Flevolandse Patiëntenfederatie in de nabije toekomst gaat organiseren. Het…

lees verder

Voorlichtingsfilmpje dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie…

lees verder