Bijeenkomst Cliëntenraden uit Flevoland en Overijssel

Op een goedbezochte bijeenkomst op 26 oktober in Zwolle spraken leden van cliëntenraden van zorginstellingen uit Flevoland en Overijssel met elkaar over de invloed die ze kunnen en willen hebben op de transformatie in de zorg, onder andere naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het begint met informatie hebben over wat er speelt, welke middelen er zijn en hoe deze door de zorgaanbieders worden ingezet om in de toekomst betere zorg en kwaliteit voor burgers te bieden, maar ook op een goede manier mensen te stimuleren om hun eigen zorg te organiseren waar mogelijk. Martin Smeekes, voorzitter van de Zorgtafel Flevoland vertelde over het proces in Flevoland. En Martine Visser vertelde welke rol de FPF daarin vervuld en hoe cliëntenraden in hun eigen zorginstellingen ook het gesprek met hun bestuurders hierover kunnen aangaan. De deelnemers bespraken met elkaar strategieën en wisselden uit hoe het gesprek bij de buren verliep. Het bleek, dat de ene organisatie de cliëntenraad zeer serieus neemt en veel ruimte geeft om input te leveren, maar het komt ook voor, dat de cliëntenraad nog nauwelijks wordt aangehaakt. Des te belangrijker om van elkaar te leren, zodat iedereen met meer informatie in zijn eigen organisatie aan de slag kan.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!