Belangenbehartiging

Cliënten- en patiëntenorganisaties zijn vaak georganiseerd op basis van een bepaalde aandoening of de rol die ze hebben bij een specifieke aanbieder van zorg. Ze zorgen voor lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting en ze behartigen de belangen van hun achterban. Terwijl het steeds meer gaat om de samenwerking, want er zijn veel situaties die om een gezamenlijke aanpak vragen. Dat is waar de Flevolandse Patiëntenfederatie zich voor inzet.

De juiste zorg op de juiste plek

De demografische ontwikkelingen in Flevoland, het zorgvuldig omgaan met de beperkte maatschappelijke gelden en het dreigend te kort een professionele hulpverleners vragen om meer samenhang en samenwerking tussen sociaal domein en zorg. Alleen zo kunnen we de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Vanuit die holistische kijk op het burger/cliënt/patiënt belang wil de Flevolandse Patiëntenfederatie innovatief en toekomstbestendig invulling geven.  Samen met de regionale aanbieders van wonen, welzijn en zorg en de financiers, zorgverzekeraars en Flevolandse gemeenten.

Krachten bundelen

De Flevolandse Patiëntenfederatie wil op regionaal niveau de krachten bundelen met de Raad van Deelnemers waarvan cliënten-, patiënten- en adviesraden sociaal domein in Flevoland lid kunnen zijn. Zo kunnen deze organisaties mede vorm geven aan het te voeren beleid.

Het bestuur

Het bestuur van de Flevolandse Patiënten Federatie bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de drie FPF- adviesraden NOP/Urk, Lelystad/Dronten en Almere. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Wij zitten aan tafel bij:

Zorgtafel Flevoland

In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat doen ze via de Zorgtafel Flevoland. Alle partijen vinden het belangrijk dat de inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben, vandaag en in de toekomst.

Zorgtafel Flevoland

WEL in Flevoland

WEL is dé plek voor nieuws, kennis en inspiratie over positieve gezondheid. Zo wordt WEL de broedplaats van samenwerking voor en door iedereen die zich inzet voor de gezondheid van de Flevolanders.

WEL in Flevoland

Valpreventie

Het project valpreventie bij ouderen is een samenwerking van partijen in Flevoland onder leiding van de GGD Flevoland en Proscoop. In Almere, Dronten, Lelystad en Urk wordt samengewerkt tussen diverse partijen om het vroegtijdig herkennen van risico’s op vallen door ouderen en het beter inzetten van de al bestaande en erkende valpreventieprogramma’s.

Valpreventie

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!