GGZ

Een speerpunt in het werkplan van de Flevolandse Patiëntenfederatie is de ggz.  Onlangs (mei 2021) heeft publiceerde het ministerie van VWS de Discussienota Zorglandschap ggz. De nota dient als een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz. De onderzoekers stellen dat “de…

lees verder