De nieuwe zorgkliniek

Inleiding. Persbericht reactie op rapport “Toekomstverkenning zorg in Flevoland” 12-7-2019 Wagenmakerbaan 51, 1315 BC, Almere Info@flevolandsepatientenfederatie.nl InleidingOp 12 juli biedt minister Bruins het in opdracht van het ministerie van VWS onder leiding van Bas Leerink opgestelde rapport “Toekomstverkenning zorg in Flevoland” de Tweede kamer aan. Daarover is het afgelopen half…

lees verder

Symposium 4 april 2018


Verslag van het symposium gehouden op 4 april
Op 4 april j.l. organiseerde de Flevolandse Patiëntenfederatie in het provinciehuis in Lelystad het symposium met als titel ”Samen gezond in Flevoland”. Voor het symposium waren de vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenverenigingen en adviesraden op het sociaal domein, die actief zijn in één of meerdere gemeenten in Flevoland uitgenodigd. Veel organisaties hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven. Tot onze vreugde was het aantal deelnemers boven verwachting en daarvoor onze dank. Het geeft duidelijk aan, dat er een grote betrokkenheid is bij een sterkere stem van de patiënt.

Voor het hele verslag klik hier.

Zo werkt de zorg

Hoe werkt het zorgstelsel in Nederland? Wie is wie, wat zijn relevante wetten en hoe lopen de geldstromen? Dit zijn vragen die het Platform Zó werkt de zorg wil beantwoorden. Het doel: de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en neutrale feiten over de zorg. De zorg helder in beeld.…

lees verder

Juryprijs voor Flevolandse Patiëntenfederatie

Ons initiatief wordt gewaardeerd en beloond. Uit het juryrapport: “Eén van de sterkste troeven bij lokale belangenbehartiging is samenwerking met andere organisatie. Er zijn vaak meer gedeelde belangen dan je denkt. De partijen gingen gezamenlijk de dialoog aan met de regionale aanbieders van zorg en welzijn én met financiers, zorgverzekeraars…

lees verder